Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

CAO Provincies 2021 definitief

20 september 2021 – De leden van werkgeversvereniging IPO en van de bonden hebben ingestemd met het in juli bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao provincies 2021. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Met het definitief worden van de cao worden de salarissen met terugwerkende kracht per 1 januari met 50 euro verhoogd en volgt per 1 juli 2021 een loonsverhoging van 1,2 procent. De 50 euro is bruto en geldt naar rato van het dienstverband. Deze verhoging is met name gunstig voor de laagste salarisschalen. Daarnaast ontvangen medewerkers deze maand een eenmalige bruto uitkering van 750 euro. Dit bedrag, eveneens naar rato, geldt voor medewerkers die van 1 januari 2021 tot en met 1 september in dienst waren. Medewerkers die na 1 januari in dienst zijn gekomen en op 1 september nog steeds in dienst waren, ontvangen een uitkering naar rato van het aantal maanden dat de medewerker in dienst was tussen 1 januari en 1 september 2021.

Andere afspraken betreffen onder meer de volledige doorbetaling van het aanvullend geboorteverlof en tijd sparen voor vitaliteit.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao provincies 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris