Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

CAO Provincies: input gevraagd

17 mei 2018 – Na de zomer beginnen de onderhandelingen over een nieuwe cao Provincies. Als het aan de bonden ligt, worden bepaalde onderwerpen uit de huidige cao verder uitgewerkt. Daarom willen zij graag weten wat er goed gaat en wat beter kan.

Naast goede salarisafspraken, willen de bonden insteken op uitwerking van bepaalde thema’s uit de huidige cao zoals persoonlijke ontwikkeling, waardering en beloning. Zij peilen daarom via een enquête hoe de huidige afspraken in de praktijk worden ervaren.

Provincieambtenaren kunnen tot 31 mei hun mening geven. De uitkomsten van de enquête worden gebruikt bij de gesprekken over de nieuwe cao.

Inmiddels zijn de cao-partijen ook gestart met de technische omzetting van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) naar een ‘genormaliseerde’ cao provincies die per 1 januari 2020 in moet gaan.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris