Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Financiële ruimte CAO Provincies 2021 beperkt

5 november 2020 – Net als de gemeenten, zien ook provincies weinig ruimte voor een salarisverhoging in de nieuwe cao provincies per 1 januari 2021. De impact van de coronacrisis wordt genoemd als argument.

Als het aan de bonden ligt, gaan de salarissen komend jaar met 3,5 procent omhoog. Ook pleiten ze voor een thuiswerkvergoeding en -budget. Maar wat betreft de lonen temperen de provincies de verwachtingen door te wijzen op de financiële onzekerheid bij bedrijven en overheid. De beschikbare financiële ruimte voor de nieuwe cao zou dan ook beperkt zijn. Daarbij moet ook de verwachte forse stijging van de pensioenpremie uit die beperkte ruimte betaald worden. Het voorkomen van werkloosheid en het geven van baanzekerheid krijgen daarom een hogere prioriteit dan een hoger salaris.

Korte looptijd en beleidsarm
Zowel de werkgevers als de bonden geven voorkeur aan een kortdurende cao, met, wat de provincies betreft, ‘een beleidsarm karakter’. De afgelopen jaren bevatten de provincie cao’s verschillende beleidsonderwerpen zoals het persoonlijk ontwikkelbudget, het werken met resultaatopdrachten en de harmonisatie van toelagen. Voor komend jaar willen de provincies graag een pas op de plaats maken.

Op 19 november praten bonden en werkgevers verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris