Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Geen akkoord CAO Provincies 2019 – 2020

6 februari 2019 – Er is nog geen akkoord voor een nieuwe cao Provincies. In december liepen de onderhandelingen al vast op de looneis. De bereidheid van de werkgever om hierin tegemoet te komen, blijkt te minimaal. Dat meldt vakbond CMHF.

Afgelopen maandag bleek dat de werkgevers maximaal 0,25 procent extra loon willen geven over de looptijd van 2 jaar. Daarmee komt het loonbod uit op 6 procent over een looptijd van 24 maanden. Het zou gaan om een verhoging van 3,5 procent per 1 januari 2019 en 2,5 procent per 1 januari 2020. De bonden vinden dit te weinig en wijzen daarbij op de inflatie die dit jaar op zal lopen naar gemiddeld 2,5 procent en voor ambtenaren nog hoger uitkomt door de hogere pensioenpremie. Daarnaast is er volgens de bonden nog een achterstand in te halen van inflatie over de afgelopen jaren. De bonden willen naar een totale verhoging van 7,25 verdeeld over vier momenten gedurende de looptijd.

Uitermate marktconform
Volgens de werkgevers, verenigd in het Interprovinciaal Overleg (IPO), is het bod, kijkend naar andere recent afgesloten cao’s, ‘uitermate marktconform’. Het bod ligt boven de afgesloten cao-akkoorden in de onderwijs- en overheidssectoren. “De cao loonstijging bij de provincies heeft sinds 2015 ruim boven de inflatie gezeten. Van een inhaaleffect om de koopkracht te corrigeren kan dan kan ook geen sprake zijn”, schrijft het IPO.

Zelfde bod straks onzeker
Het IpO wijst er op dat het nog maar de vraag is of het bod kan blijven bestaan gezien de ontwikkelingen. Jan Markink, Gelders gedeputeerde en lid van de bestuurlijke onderhandelingsdelegatie, zegt daarover: “Gezien de onzekere economische verwachtingen, onder andere als gevolg van de Brexit en de Statenverkiezingen op 20 maart aanstaande, is het niet duidelijk of dit bod de volgende keer nog overeind staat.” De bonden nemen dit risico voor lief.

Met het afwijzen van het loonbod is er voorlopig geen nieuwe cao en dus ook geen akkoord over andere onderwerpen zoals harmonisatie van de toelagen en invoering van een sectoraal functiegebouw. Ook een definitief akkoord over de tekst voor de genormaliseerde Collectieve Arbeidsvoorwaardenovereenkomst Provincies (CAP) laat nu nog op zich wachten. Deze zou in moeten gaan als de Wnra van kracht wordt, per 1 januari 2020.

Bonden en werkgevers geven aan nu eerst hun achterban te raadplegen. Met de aanstaande Statenverkiezingen op 20 maart, zal een nieuw overleg pas na die tijd plaatsvinden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51244 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris