Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer salaris in nieuwe CAO Provincies

13 juli 2021 – Twee salarisverhogingen, een eenmalige uitkering en een volledige doorbetaling van het aanvullend geboorteverlof. Dat zijn de belangrijkste afspraken in het zaterdag bereikte onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao provincies voor 2021.

Salaris
De salarissen gaan in twee stappen omhoog. Per 1 januari 2021 stijgen de lonen met 50 euro bruto. Dit is op basis van een fulltime dienstverband. Voor parttimers geldt deze naar rato. Deze verhoging is vooral gunstig voor de laagste loonschalen. Een structurele loonsverhoging van 1,2 procent volgt per 1 juli. Als blijk van waardering voor de getoonde flexibiliteit tijdens de coronacrisis, ontvangen medewerkers op 1 september een eenmalige bruto uitkering van 750 euro. Dit bedrag, eveneens naar rato, geldt voor medewerkers die op 1 januari 2021 in dienst waren en dat op 1 september nog steeds zijn. Medewerkers die na 1 januari in dienst zijn gekomen en op 1 september nog steeds in dienst zijn, ontvangen een uitkering naar rato van het aantal maanden dat de medewerker in dienst is van 1 januari 2021 tot 1 september 2021.

Aanvullend geboorteverlof volledig doorbetaald
Ook hebben werkgever en bonden afgesproken dat het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof vanaf 1 september dit jaar tot 100 procent wordt aangevuld.

Sparen voor vitaliteit
Medewerkers van 60 jaar en ouder kunnen vanaf 1 januari 2021 tijd sparen voor vitaliteit. Hiervoor kunnen ze maximaal de helft van het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) gebruiken. Ook kunnen werkgever en werknemer met elkaar in gesprek gaan over de mogelijkheden om de RVU-regeling te gebruiken.

CAO 2022
Voor de cao voor 2022 staan onder andere een verder uitwerking van duurzame inzetbaarheid op de agenda. Ook onderkennen de onderhandelaars dat de manier van werken en de locatie waar dat werk wordt verricht structureel veranderen. Daarom onderzoeken ze welke afspraken hiervoor nodig zijn. Een voorbeeld daarvan is een kostenvergoeding.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao provincies 2021.

De beoogde cao heeft een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris