Blijf nu op de hoogte

47837 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Nieuwe CAO Provincies definitief

2 april 2019 – De nieuwe cao Provincies is een feit. Een overgrote meerderheid van 94 procent heeft ingestemd met het begin maart bereikte onderhandelaarsakkoord. Dat meldt FNV.

Blijf nu op de hoogte

47837 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

6,5 procent erbij
Gedurende de cao gaan de salarissen in vier stappen omhoog met 6,5 procent: 2,5 procent per 1 januari 2019, 1 procent per 1 juli 2019, 2 procent per 1 januari 2020 en 1 procent per 1 juli 2020.

Toelagen en functiegebouw
Ook is afgesproken dat alle toelagen per 1 juli 2019 gelijkgetrokken worden. Sommige medewerkers krijgen hierdoor meer dan nu, maar niemand gaat er op achteruit. Een andere afspraak betreft een generiek functiegebouw per 1 juli 2020. Hierdoor wordt het makkelijker om door te stromen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de huidige inschaling.

Tot slot hebben de onderhandelaars een duidelijke cao-tekst vastgesteld, die voldoet aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari 2020 in werking treedt.

De cao loopt van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao provincies 2019 – 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris