Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelaarsakkoord cao provincies

23 mei 2017 – Het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de vakbonden hebben vandaag een akkoord bereikt voor een nieuwe provincie cao. Een belangrijke uitkomst is een loonsverhoging van 2 procent per 1 juli 2017. Daarnaast volgt per 1 januari 2018 nog een verhoging van 1,3 procent en in september ontvangen medewerkers een eenmalige uitkering van 500 euro bruto.

Verhoging Individueel Keuzebudget
De bonden hebben met de werkgever afgesproken dat het beleid voor variabel belonen stopt. Dat betekent dat prestatiebeloningen en bonussen komen te vervallen. “Een trendbreuk die goed past bij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers”, schrijft vakbond FNV. Het budget dat hiervoor beschikbaar was, wordt per 1 januari 2018 toegevoegd aan het Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB wordt hierdoor met 0,75 procent verhoogd.

Persoonlijk ontwikkelbudget
In het cao-akkoord is veel aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dat blijkt onder andere uit een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB). Net als bij de waterschappen krijgen ook provincieambtenaren per 1 januari 2018 een POB van 5000 euro per 5 jaar. Medewerkers zijn zelf verantwoordelijk en worden hierin door de werkgever ondersteund. Hiervoor gaan medewerker en leidinggevende samen in gesprek aan de hand van een persoonlijke ontwikkelagenda.

Reparatie WW
Ook is afgesproken dat de versobering van de WW waarbij het derde WW-jaar verviel door de werkgever wordt gerepareerd. Werknemers betalen hiervoor geen premie.

Net als bij gemeenten, is de nieuwe cao tot stand gekomen door co-creatie in het voortraject. Doel daarvan is om samen als werkgever en werknemers oplossingen te vinden waar alle partijen zich in kunnen vinden. Dit bevordert de draagkracht en geeft de cao meer waarde is de gedachte. De nieuwe cao loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Het volledige onderhandelaarsakkoord vindt u hier.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris