Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelingen CAO Provincies van start

19 mei 2022 – Vandaag starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao provincies door het uitwisselen van de inzetten. Vakbond FNV heeft de inzet bepaald aan de hand van digitale ophaalsessies en co-creatiesessies.

Langere looptijd
FNV pleit voor een cao van anderhalf jaar, omdat de onderhandelaars er keer op keer niet in slagen voor 1 januari tot een definitief akkoord te komen. Met een langere looptijd hoopt de bond dat te voorkomen.

Vangnet voor stijgende inflatie
Op het gebied van de lonen wil FNV naast een procentuele verhoging ook een structurele verhoging van de loonschalen en een vangnet om de stijgende inflatie op te vangen zodat medewerkers er in koopkracht op vooruit gaan.

RVU en duurzame inzetbaarheid
Een ander belangrijk onderwerp is het eerder stoppen met werken via een RVU-regeling waarmee medewerkers drie jaar voor de AOW-datum met pensioen kunnen. Daarnaast moeten er afspraken komen over duurzame inzetbaarheid voor alle medewerkers, bijvoorbeeld in de vorm van een vitaliteitspact voor alle generaties. FNV noemt als voorbeeld een doorbetaalde sabbatical voor mantelzorgers, jonge ouders, en medewerkers die weer gaan studeren. Hiervoor worden bestaande afspraken geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Buitengewoon verlof
Vanuit de co-creatiewerkgroep bestaat de wens om het buitengewoon verlof te ontschotten. Dat betekent dat meer zelf moeten kunnen bepalen wanneer zij buitengewoon verlof willen opnemen.

Thuiswerkbeleid en -vergoeding
Nu kantoor niet meer vanzelfsprekend de vaste werkplek is, komt ook een structurele onkostenvergoeding voor thuiswerkers in beeld en is het recht op onbereikbaarheid een belangrijk
hulpmiddel om de balans tussen werk en privé te bewaren.

Optimalisatie bestaande afspraken
Naast de bovenstaande onderwerpen wil FNV ook bestaande cao-afspraken optimaliseren. Daarvoor noemt de bond onder andere verbetervoorstellen voor de hoofdstukken 4 om knelpunten rond consignatiediensten, overwerk, invoering ploegendiensten en inconveniëntentoeslag op te lossen. Ook hoofdstuk 11 staat op de lijst voor aanpassing voor het verbeteren van de medezeggenschap op lokaal niveau. Verder worden de evaluatie van het driefasen-model, werken in opdrachten en meer vaste banen genoemd.

Bekijk hier de volledige inzet van FNV voor de cao provincies.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50502 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris