Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Onderhandelingen CAO Provincies in volle gang

15 november 2018 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao provincies per 1 januari 2019 zijn in volle gang. Op de planning staan onder andere de uitvoering van afspraken uit de huidige cao zoals de harmonisatie van de toelagen en het generieke functiegebouw. Dat meldt FNV.

Afgelopen zomer bleek dat de uitvoering van sommige cao-afspraken niet soepel verloopt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de harmonisatie van de toelagen en het functiegebouw. Als het aan FNV ligt, worden in de nieuwe cao deze afspraken in ieder geval doorgevoerd.

Harmonisatie toelagen
Het onderzoek naar het samenvoegen van bepaalde toelagen, zoals afgesproken in de huidige cao, is afgerond. De uitkomsten worden in de cao-onderhandelingen besproken. Uitgangspunt voor FNV is dat medewerkers er niet op achteruit gaan. De bond is daarom tegen afbouw van een eventuele garantietoelage. Ook moeten medewerkers de keuze blijven behouden om op een bepaalde leeftijd geen continudiensten meer te draaien.

Functiegebouw
Volgens de huidige cao zou op 1 juli 2018 een nieuw generiek functiegebouw vastgesteld moeten zijn. Die deadline bleek niet haalbaar. Eind oktober is het nieuwe functiegebouw alsnog opgeleverd. Volgens FNV krijgen alle medewerkers een nieuwe functie, met behoud van de huidige inschaling.

Externe inhuur
Ook de externe inhuur moet verder aan banden worden gelegd. In de huidige cao zijn expliciete situaties benoemd waarin externe inhuur is toegestaan. Volgens FNV zijn er nog steeds medewerkers die al meer dan 5 jaar op payroll basis werken en graag in vaste dienst zouden willen werken. FNV wil voor deze mensen een concrete afspraak die perspectief biedt.

Omzetting CAP naar cao
Ondertussen loopt de omzetting van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies (CAP) naar een ‘genormaliseerde’ cao provincies per 1 januari 2020 ook nog. FNV laat weten dat een 1-op-1 omzetting het uitgangspunt is. Waar dat niet lukt, wordt gestreefd naar een bepaling die zo dicht mogelijk bij de huidige bepaling in de buurt komt.

Half december praten de onderhandelaars verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris
Foto: pixabay

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris