Provincies en bonden weer aan onderhandelingstafel

Terwijl er opnieuw vraagtekens worden gezet bij de recente pensioenafspraken voor ambtenaren, kondigen de provincies en de vakbonden nieuwe gesprekken aan. Het gaat over een nieuwe cao, de huidige loopt in december van dit jaar af.

Loonruimte

De Bestuurlijke Ondehandelingsorganisatie (BOD) gaat namens de provincies de gesprekken voeren met de bonden over onder meer de ontstane loonruimte. Over 2015 kregen de provincieambtenaren een structurele loonstijging van 2 procent per 1 januari 2015 en 1 procent per 1 juli 2015 en een eenmalige bruto uitkering van 450 euro voor fulltimers.

Gevolgen

Verder heeft de Onderhandelingsorganisatie aan de bonden gevraagd om niet de indruk te wekken dat de loonruimteafspraken met het Rijk ook voor de provincies gelden. Op 10 juli hebben de vakbonden CNV, CMHF en de Ambtenarencentrale samen met het Rijk, onderwijssectoren en de VNG afspraken gemaakt over de ABP-pensioenregeling en de gevolgen hiervan voor het loon van alle ambtenaren in 2015 en 2016. Deze afspraken hebben ook gevolgen voor de medewerkers bij de provincies.