Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Provincies schaffen traditioneel functioneringsgesprek af

3 juli 2017 – Eind mei bereikten de vakbonden en het Interprovinciaal Overleg (IPO) een akkoord over een nieuwe provincie cao. Inmiddels zijn ook de provincieambtenaren akkoord met hun nieuwe cao. Naast de 2 procent loonsverhoging, zijn de provinciemedewerkers blij met de afschaffing van het traditionele functioneringsgesprek. Dat meldt Binnenlands Bestuur.

De nieuwe cao kwam  tot stand via co-creatie met een diversiteit aan betrokkenen. Uit inventarisatie werd volgens FNV-onderhandelaar Yoram Bovenkerk al snel duidelijk dat werknemers en leidinggevenden zich niet meer prettig voelen bij de ouderwetse gesprekscyclus. “Ze ervaarden het oude format als een strak keurslijf”, legt hij uit. “Het is nu de bedoeling dat er gesprekken worden gevoerd op het moment dat er behoefte aan is. En dan gaat het niet zo zeer om het aloude lijstje met competenties, maar er wordt gekeken hoe er optimaal van je talent gebruikt kan worden gemaakt. Hoe je jezelf kunt ontwikkelen, wat voor opleidingen je wilt volgen. Op die manier wordt de focus veel meer op duurzame inzetbaarheid gelegd.”

In de nieuwe cao is dan ook veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling. Zo krijgen provincieambtenaren iedere vijf jaar een Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB) van 5000 euro. De besteding hiervan bespreken medewerker en leidinggevende samen aan de hand van een persoonlijke ontwikkelagenda.

De cao provincies loopt met terugwerkende kracht van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris