Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

2 procent meer loon voor rijksambtenaren

9 januari 2020 – Rijksambtenaren krijgen vanaf deze maand 2 procent meer loon. Het betreft de laatste van drie loonsverhogingen zoals afgesproken in de cao Rijk.

Blijf nu op de hoogte

47587 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Eerder gingen de salarissen al twee keer met 3 procent omhoog. De cao Rijk loopt nog tot en met 30 juni dit jaar.

Vanwege het van kracht worden van de Wnra per 1 januari 2020 is de arbeidsvoorwaardenovereenkomst Rijk 2018 – 2020 omgezet naar de cao Rijk 2020.  Ook het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR) en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA) zijn per 1 januari 2020 vervallen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris