Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

CAO Rechterlijke macht 2022 – 2024 definitief

11 mei 2023 – Na de instemming van de ledenraad van de NVvR is, de nieuwe cao voor rechters en officieren van justitie definitief. Daarmee gaan de lonen in drie stappen met ruim 7 procent omhoog.

Afgelopen maand bereikten de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) en minister Weerwind van Rechtsbescherming een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao voor de rechterlijke macht. Naast loonsverhogingen van in totaal 7 procent en een bedrag van 75 euro bruto, werd een compensatie voor de werkdruk afgesproken in de vorm van incidentele vergoedingen tot een bedrag van 4.900 euro bij een volledig dienstverband.

Enthousiasme ontbreekt
Ondanks de instemming van de ledenraad, is er geen enthousiasme over het resultaat. Dat blijkt ook uit de stemming. Slechts 58 procent van de respondenten staat positief tegenover het resultaat. NVvR-voorzitter Marc Fierstra legt uit: “We hebben een belangrijke tussenstap gezet, maar niet meer dan dat. In dit akkoord zijn enkele financiële afspraken gemaakt en wordt er beter beleid bepaald, bijvoorbeeld op het gebied van IKB, verlof en piket. Dat is positief. Toch gaan we akkoord zonder enthousiasme, omdat we van mening zijn dat dit het hoogst haalbare is voor dit moment”.

Geen structurele verbeteringen op werkdruk
Wat volgens Fierstra mist in het resultaat zijn structurele verbeteringen op de onverantwoord hoge werkdruk, het belangrijkste pijnpunt volgens Fierstra. Volgens de NVvR wordt er binnen de rechterlijke macht structureel overgewerkt. Rechters werken gemiddeld 33,6 procent over. Bij raadsheren en officieren is dit percentage vergelijkbaar of zelfs nog hoger.

Fierstra stelt dat het komende halfjaar moet blijken of de minister de werkdruk echt omlaag wil brengen. Zo niet, dan bereidt de NVvR zich alsnog voor op acties, aldus Fierstra.

De nieuwe cao loopt van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat cao rechterlijke macht 2022 – 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris