Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

CAO Rijk: onderzoek naar hybride werken

30 september 2020 – In het onlangs gesloten onderhandelingsakkoord voor een nieuwe cao Rijk, hebben werkgevers en bonden afgesproken een kader op te stellen om thuis en op kantoor werken ook na corona mogelijk te maken.

Blijf nu op de hoogte

46641 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Sinds de eerdere lockdown werkt een groot deel van de rijksambtenaren structureel thuis. Uit een enquête van Ambtenarensalaris afgelopen juni bleek dat het thuiswerken de gemiddelde ambtenaar prima bevalt. Ter compensatie is in het onderhandelingsresultaat afgesproken dat rijksambtenaren over de periode maart tot en met december 2020 een thuiswerkvergoeding ontvangen van 363 euro netto.

Rijksbreed kader voor hybride werken
Omdat thuiswerken inmiddels noodgedwongen de norm geworden is, willen de onderhandelaars de lessen en ervaringen uit de afgelopen periode met zowel thuis als op kantoor werken, gebruiken om te komen tot een rijksbreed kader voor hybride werken na corona. Waar de aandacht nu nog is gericht op de mogelijkheden binnen de coronamaatregelen, willen werkgevers en bonden tot duidelijke doelen komen en nadenken over de gevolgen van hybride werken voor de werknemer en de organisatie. In het akkoord staat over het te ontwikkelen kader: “Het moet voorzien in hybride werken in tijden dat er coronamaatregelen van kracht zijn. Maar het moet ook voorzien in hybride werken als een structureel onderdeel van het werk bij de rijksdienst, ook als er geen sprake meer is van coronamaatregelen”.

Voor- en nadelen
De afgelopen periode heeft laten zien dat andere vormen van werken zowel voor- als nadelen hebben. Als voordelen noemt het akkoord: meer mogelijkheden om werk en privé op elkaar af te stemmen, meer regelmogelijkheden in het werk, minder reistijd en reisbewegingen, wat een belangrijke bijdrage kan leveren aan een meer duurzame samenleving. De genoemde nadelen zijn het vervagen van de grens tussen werk- en privé, onvoldoende contact en ontmoeting tussen collega’s onderling en met leidinggevenden en werkplekken die niet altijd aan alle arbo-eisen voldoen.

Ideeën en wensen
De komende periode worden rijksambtenaren en -werkgevers gevraagd naar hun ervaringen met het thuiswerken, hun ideeën over hybride werken en hun wensen op dit gebied. Ook medewerkers die niet of nauwelijks thuis hebben gewerkt, worden daarin betrokken. Daarbij wordt ook gekeken of de huidige regelingen in de cao Rijk voldoende aansluiten op het hybride werken en welke nieuwe afspraken in de volgende cao Rijk nodig zijn.

Door: Redactie Ambtenarensalaris