Convenant gevangenissen pakt werkdruk en veiligheidsproblemen aan

29 november 2017 – Vakbonden en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) hebben een convenant getekend waarmee de hoge werkdruk en veiligheidsproblemen in gevangenissen worden aangepakt. Ook biedt het convenant medewerkers de komende vier jaar baanzekerheid en perspectief. Dat meldt FNV Overheid.

De inzet van het convenant is driedelig: investeren in vakmanschap van het personeel om recidive te verminderen, rust brengen in de organisatie na jaren van grote veranderingen en de flexibiliteit van de organisatie vergroten.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

100 miljoen voor vakmanschap
Er wordt de komende vier jaar 100 miljoen euro vrijgemaakt voor vergroting van het vakmanschap. Volgens minister Dekker van Rechtsbescherming is deze investering essentieel om te kunnen werken met de steeds complexer wordende doelgroep en het terugdringen van recidive.

Ook is er aandacht voor de werkdruk die door bezuinigingen en sluitingen de laatste jaren ongezond hoog is geworden. Aanpak van de hoge werkdruk is van groot belang voor het garanderen van de veiligheid van medewerkers en de samenleving. Frans Carbo van FNV Overheid: “Als er meer personeelsleden binnen de justitiële inrichtingen en ondersteunende diensten worden ingezet, ontstaat er ruimte voor vakmanschap en training en is er minder ziekteverzuim. Tegelijk zijn er dan meer mogelijkheden tot vervanging bij ziekte, komen er eindelijk fatsoenlijke roosters en kan geweld en smokkel veel beter worden tegengegaan. Zodoende wordt de veiligheid in de justitiële inrichtingen verhoogd.”

Vier jaar werkzekerheid
Een ander gevolg van de jarenlange bezuinigingen en sluitingen is onzekerheid over de werkgelegenheid. In het convenant is voor de komende vier jaar werkzekerheid afgesproken. Medewerkers krijgen de garantie dat zij bijvoorbeeld bij sluiting worden herplaatst binnen de inrichting of in een naburige locatie van DJI. Wanneer zij hierdoor verder moeten reizen, krijgen zij hiervoor een goede reiskosten- en reistijdregeling.

Door: Redactie Ambtenarensalaris