Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Forse loonsverhoging lage en middeninkomens CAO Rijk 2022 – 2024

23 juni 2022 – Na pittige onderhandelingen hebben de werkgever en de bonden een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao Rijk. Daarin gaan met name de lage en middeninkomens er flink op vooruit.

Grootste verhoging voor laagste inkomens
Gedurende de cao gaan de salarissen in drie stappen omhoog. De eerste stap, per 1 juli 2022, is afhankelijk van de salarisschaal en varieert van 3,2 procent in schaal 19 tot en met 16,2 procent onderin schaal 1. Daarna volgen nog een verhoging van 3 procent per 1 april 2023 en 1,5 procent per 1 januari 2024.

Het minimumuurloon gaat naar 14 euro per uur. Daarmee komt het bodembedrag voor het salaris in 2022 op 2.016 euro per maand.

De gemaakte afspraken zijn het gunstigst voor de laagste salarisschalen. Zo krijgt een medewerker onderin schaal 1 een salarisverhoging van ruim 20 procent gedurende de looptijd van de cao. Ambtenaren in schaal 6 krijgen er in totaal 9,5 procent bij, in schaal 8 komt er ruim 9 procent bij en voor een ambtenaar in schaal 11 komen de verhogingen neer op 8,5 procent meer salaris.

Twee eenmalige uitkeringen
Naast de salarisverhogingen ontvangt iedereen in december 2022 en april 2023 een eenmalige uitkering van 450 euro bruto, bij een volledig dienstverband.

Nieuwe verlofregelingen
De verlofregelingen gaan op de schop. Onderdeel daarvan is de uitbreiding van het IKB-verlof per 1 januari 2023 van 21,6 naar 64 uur. Dat verlof komt bovenop het wettelijk verlof en kan naar eigen keuze worden gebruikt voor bijvoorbeeld een sabbatical of om eerder te kunnen stoppen met werken.

Leeftijdsregelingen afgeschaft
Leeftijdsregelingen zoals de PAS worden afgeschaft, maar hiervoor komt een uitgebreide overgangsregeling. Zo behoudt iedereen boven de 50 de leeftijdsdagen en het recht om van de PAS gebruik te maken.

Overgangsregeling PAS
Voor wie nu al gebruikmaakt van de PAS verandert er niks. Bent u aan het eind van 2022 57 jaar of ouder en maakt u (nog) geen gebruik van de PAS, dan kunt u kiezen tussen de PAS en de nieuwe regeling. Kiest u voor de nieuwe regeling, dan krijgt u 70 extra uren bovenop de 64 uur (totaal 134 uur) . Wie eind 2022 tussen de 50 en 57 jaar is, heeft dezelfde keuze, maar krijgt bij keuze voor de nieuwe regeling in totaal 114 extra uren, namelijk 50 uur bovenop de 64 uur.

Ambtenaren die eind 2022 tussen de 45 en 50 jaar zijn kunnen kiezen voor een PAS afbouwregeling of voor de nieuwe regeling. In het laatste geval ontvangt u 30 extra uur bovenop de 64 uur. Ambtenaren tussen de 40 en 45 jaar krijgen 15 extra uur bovenop de 64 uur.

Voorlichting voor maken juiste keuze
Na het tekenen van de cao wordt u uitgebreid verder voorgelicht over de verschillende opties zodat u voor het eind van het jaar een goede keuze kunt maken tussen de PAS en de nieuwe regeling.

Nachtdienstontheffing: 55 blijft 55
Er werd fel gereageerd op het voorstel van de werkgever om de leeftijd waarop geen nachtdiensten meer hoeven worden gedraaid te verhogen van 55 naar 58 jaar. Dat voorstel heeft dan ook geen doorgang gevonden. Wie vanaf 55 jaar wel vrijwillig nachtdiensten wil draaien ontvangt daarvoor een extra toelage van 25 procent per nachtdienstuur, bovenop de vaste TOD.

RVU-regeling vanaf 2023
De onderhandelaars hebben ook afspraken gemaakt over een RVU-regeling per 1 januari 2023. Wie 43 of meer dienstjaren heeft, waarvan minimaal 10 jaar bij het Rijk, komt voor de regeling in aanmerking. De RVU-uitkering bedraagt 1.874 euro bruto per maand.

Komt u nog niet aan het minimale aantal dienstjaren, dan bestaat in overleg tussen de leidinggevende en de medewerker, de mogelijkheid om een individuele afspraak te maken. Dit is echter geen recht!

Verbetering vergoedingen
De nieuwe cao betekent ook een verbetering van diverse vergoedingen waaronder de verhoging van het TOD-percentage voor nachtdiensturen van 40 naar 50 procent. De berekeningen voor de TOD en beschikbaarheids- en bereikbaarheidsdienst worden voortaan gebaseerd op het maximum van schaal 8, in plaats van schaal 7. De aanvullende vaste toelage TOD wordt verhoogd van 37,50 naar 50 euro per maand.

Budget thuiswerkplek mag naar verduurzaming huis
Het vijfjaarlijks budget van 750 euro en het fiscaalvriendelijk gebruik van het IKB-budget kan sinds de vorige cao worden gebruikt voor inrichting van de thuiswerkplek. In de nieuwe cao is deze regeling verbeterd en voor meer doelen te gebruiken. Ook kan het geld voortaan worden besteed aan woningverduurzaming, ongeacht of er wel of niet thuis wordt thuisgewerkt.

Overige afspraken
Tot slot zijn er onder meer afspraken gemaakt over roosteren en sociale veiligheid.

De cao rijk loopt van 1 april 2022 tot en met 30 juni 2024.

Bekijk hier het volledige onderhandelingsresultaat cao Rijk 2022 – 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50068 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris