Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Geen thuiswerkvergoeding voor burgemeesters en wethouders

29 oktober 2020 – Burgemeesters en wethouders krijgen niet de onlangs in de cao Rijk overeengekomen thuiswerkvergoeding. Hiervoor dient de vaste maandelijkse onkostenvergoeding die zij al krijgen. Dat blijkt uit de herziene circulaire 2021 van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Burgemeesters en wethouders vallen, anders dan gemeenteambtenaren, onder de cao Rijk. In de onlangs afgesloten cao Rijk is onder andere een thuiswerkvergoeding van 363 euro netto afgesproken. Dit is bedoeld als een onkostenvergoeding voor de extra gemaakte kosten vanwege het thuiswerken in de periode 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020. Burgemeesters en wethouders krijgen al een vaste maandelijkse onkostenvergoeding. Die geldt voor voorzieningen die voor eigen rekening komen maar die ook worden gebruikt om hun werk te kunnen doen. Daar horen ook de bureaukosten bij. Daarom moet volgens de circulaire de al bestaande onkostenvergoeding ook worden gezien als een vergoeding voor thuiswerken. De in de cao afgesproken thuiswerkvergoeding is daarom niet van toepassing.

Eindejaarsuitkering 
Wel maken burgemeesters en wethouders aanspraak op de afgesproken salarisverhoging van 0,7 procent per 1 juli 2020 en de eenmalige uitkering van 225 euro bruto. Ook kunnen ze in november een eindejaarsuitkering tegemoet zien, omdat de per 1 januari 2020 ingevoerde ikb-regeling voor hen niet uitvoerbaar is. Het Individueel Keuzebudget bestaat uit verlof en geld. Politieke ambtsdragers kennen geen verlofregeling en kunnen daarom geen geld voor tijd inwisselen en andersom. Daarom krijgen burgemeesters komende maand een eindejaarsuitkering uitgekeerd van 9,8 procent van de genoten bezoldiging. Voor wethouders geldt een percentage van 8,3 procent. Voor burgemeesters geldt daar bovenop nog een eenmalige uitkering van 450 euro. Ook die wordt in november uitgekeerd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris