Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe CAO Rechterlijke macht: 7 procent loonsverhoging

4 juli 2019 – Er is een nieuwe cao voor de rechterlijke macht. Naast een stapsgewijze loonsverhoging van in totaal 7 procent volgt een eenmalige uitkering van 450 euro.

Blijf nu op de hoogte

48674 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates
Ook zijn er afspraken gemaakt over een nieuw verlofspaarsysteem en wordt de piketregeling voor rechter-commissarissen en officieren van justitie uitgebreid.

Het akkoord kwam afgelopen maand tot stand en afgelopen maandag goedgekeurd door de achterban.

Loonsverhoging en eenmalige uitkering
Gedurende de cao gaan de salarissen in drie stappen omhoog: 3 procent per 1 juli 2018, 2 procent per 1 juli 2019 en 2 procent per 1 januari 2020. De verhogingen per 1 juli 2018 en 1 juli 2019 worden in september met terugwerkende kracht uitbetaald. Ook wordt dan een eenmalige uitkering van 450 euro (bij een formele gemiddelde arbeidsduur van 36 uur) betaald aan rechterlijke ambtenaren die op 1 januari 2019 een aanstelling hadden.

Uitbreiding piketregeling
Rechter-commissarissen en officieren van justitie krijgen in een aantal situaties een extra toeslag van 20 tot 100 procent voor piket, bovenop de bestaande piketregeling.

Betaald ouderschapsverlof naar 60 procent
Rechterlijke ambtenaren kunnen na een jaar in vaste dienst, 13 van de 26 wettelijke weken ouderschapsverlof, laten doorbetalen. Dit betaalde verlof stijgt van 55 procent naar 60 procent van het bruto maandsalaris.

PAS-regeling
De PAS-regeling wordt omgebouwd naar een nieuwe regeling voor alle medewerkers. Rechterlijke ambtenaren die geboren zijn op of vóór 1 juli 1969 kunnen van de bestaande regeling gebruik blijven maken, met behoud van alle rechten. Wie ná 1 juli 1969 is geboren, valt onder een nieuwe (nog te ontwikkelen) verlofregeling.

Bekijk hier het volledige akkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris