Nieuwe CAO Rijk in patstelling

11 april 2017 – De cao Rijk is sinds 1 januari 2017 verlopen. Toch is er nog geen nieuwe cao in zicht. Belangrijkste reden zijn de te grote verschillen tussen de wensen van de bonden en het aanbod van rijkswerkgevers. Dat meldt CNV Overheid.

Uit een eerdere ledenraadpleging van CNV Overheid blijken rijksambtenaren herstel van koopkracht, na een jarenlange nullijn, het belangrijkst te vinden. De werkgever biedt tot nu toe echter geen fatsoenlijke loonsverhoging.

Werkzekerheid

Mede door de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (wnra) worden voor de komende vijf jaar veel organisatieveranderingen verwacht. De bonden willen in dit kader zekerheid dat bij alle organisatieveranderingen en de overgang naar de rechtspositie in de markt banen behouden blijven. Hiervoor wordt in de onderhandelingen veel gesproken over het Van Werk naar Werk beleid (VWNW-beleid). Werkgelegenheidsgarantie is hiervan een onderdeel. De bonden willen dit beleid structureel maken, zodat rijksambtenaren verzekerd zijn van werk als de rechtspositie verandert. Tegelijkertijd wil de werkgever meer verplichte mobiliteit. Reorganisatie en ontslag zijn hiervoor volgens de werkgever noodzakelijk.

Patstelling
Vooralsnog is dan ook nog sprake van een patstelling. Bonden en werkgever onderhandelen komende week verder over het Van Werk naar Werk beleid.

Door: Redactie Ambtenarensalaris