Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelaarsakkoord CAO Rijk: 7 procent erbij

26 juni 2018 – De bonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt met minister Ollongren voor een nieuwe cao Rijk. Rijksambtenaren krijgen er de komende anderhalf jaar 7 procent bij. De eerste 3 procent volgt komende maand. Dat meldt Rijksoverheid.

Blijf nu op de hoogte

47926 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het eerdere loonbod van de minister ging om 7 procent in drie jaar. Die periode wordt dus iets verkort. Na de 3 procent vanaf juli, gaan de lonen per 1 juli 2019 en 1 januari 2020 nog eens met 2
procent omhoog. Daarnaast wordt er in januari 2019 een eenmalige uitkering van 450 uitbetaald (naar rato van het dienstverband). Met een totaal van 7 procent ligt de loonsverhoging ruim boven de cao-loonstijgingen in de markt, die het afgelopen kwartaal gemiddeld 1,7 procent bedroegen.

In de cao zijn ook afspraken gemaakt over roosterinnovatie, duurzame inzetbaarheid, een verlofspaarmogelijkheid en een individueel keuzebudget waarbij vakantie- en eindejaarsuitkering ook op andere momenten kunnen worden opgenomen.

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 30 juni 2020.

Het resultaat wordt nu nog aan de achterban voorgelegd.

Lees hier het volledige onderhandelaarsakkoord.

Door: Redactie Ambtenarensalaris