Onderhandelingen cao Rijk 2018 gestart

29 november 2017 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk 2018 zijn gestart. In oktober kwamen Rijk en bonden voor 2017 al tot een tussen cao met een loonakkoord van 1,4 procent met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. Toen werd ook afgesproken om gelijk verder te gaan met de onderhandelingen voor een cao vanaf 2018.

Blijf nu op de hoogte

26207 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afgelopen week kwamen de onderhandelingspartijen bij elkaar om de hoofdlijnen te verkennen. Twee onderwerpen worden op korte termijn nader onderzocht: een generatiepact en een Individueel Keuzebudget.

3,5 procent meer loon
De vakbonden hebben voor 2018 hun looneis op tafel gelegd: 3,5 procent salarisverhoging met een minimum van duizend euro. Ze hebben bovendien benadrukt dat ze tempo willen houden en de onderhandelingen niet onnodig lang willen laten duren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris