Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen CAO Rijk gestart; inzetten bekend

17 juni 2020 – De onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk zijn gestart. Streven is de huidige cao tot 1 januari 2021 voort te zetten, met een aantal aanpassingen. Dat hebben de bonden bekendgemaakt.

Blijf nu op de hoogte

47294 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

De betrokken vakbonden willen als aanvullingen op de huidige cao:

  • Een goede loonsverhoging
  • Een bijzondere beloning in geld voor het goed blijven presteren in de huidige buitengewone omstandigheden. Een deel van de medewerkers werkt noodgedwongen thuis zonder dat daar een vergoeding tegenover staat. De rijksambtenaren werkzaam in de vitale processen lopen een groter risico ziek te worden.
  • Afspraken over veilig kunnen blijven werken
  • Verbetering van het IKB-budget. Kopen van verlof blijkt duurder dan verkopen van verlof. Hiervoor zou een zelfde prijs van toepassing moeten zijn.

Andere onderwerpen die meer tijd vragen worden meegenomen in de onderhandelingen voor de cao vanaf 2021 die in het najaar starten. Het gaat dan onder andere om de uitwerking van het pensioenakkoord, zoals de mogelijkheid om vijf jaar eerder met pensioen te kunnen.

Inzet werkgever
De werkgever gaat voor een iets langer lopende cao, tot 1 april 2021. Daarin wil de werkgever een beperkte loonsverhoging afspreken vanwege de huidige ontwikkelingen door de coronacrisis. Daarnaast wil de werkgever de PAS-regeling (Partiële Arbeidsparticipatie Senioren) en leeftijdsdagen vervangen door extra verlof dat opgespaard kan worden in een verlofspaarregeling. Ook de nachtdienstontheffing en TOD (toelage onregelmatige dienst) vanaf 55 jaar wil de werkgever vervangen door verlof. Ook zou telewerken een structureel onderdeel van het werk moeten gaan vormen en wil de werkgever het fietsgebruik stimuleren.

Deze week praten de onderhandelaars verder. Zij hopen voor 1 juli, wanneer de huidige cao afloopt, tot een akkoord te komen. Tot er een nieuwe cao is, loopt de huidige cao ongewijzigd door.

Bekijk hier de volledige inzet van de bonden.
Bekijk hier de volledige inzet van de werkgever.

Door: Redactie Ambtenarensalaris