Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Onderhandelingen CAO Rijk van start

10 mei 2022 – Vandaag en morgen starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk vanaf 1 april 2022. De werkgever heeft inmiddels de inzet bekendgemaakt. Daarin focust de werkgever zich op loongebied specifiek op de lagere loonschalen en laat minister Bruins Slot weten dat koopkrachtbehoud voor iedereen dit jaar niet mogelijk is. De bonden vrezen voor taaie onderhandelingen.

Maatregelen voor rijksambtenaren in lagere schalen versus koopkrachtbehoud voor iedereen
Waar de bonden pleiten voor koopkrachtbehoud voor alle rijksambtenaren, wil de werkgever specifiek loonmaatregelen nemen voor werknemers in de lagere schalen. Daarmee laat de minister weten aan te willen sluiten bij het kabinetsbeleid om mensen met de laagste inkomens tegemoet te komen. “De stijging van de energietarieven en van de dagelijkse boodschappen treft de mensen met de laagste inkomens het meest. Ik stel daarom voor om bij de afspraken over een generieke loonstijging specifiek maatregelen te nemen gericht op de werknemers in de lagere schalen”, aldus de bewindsvrouw. Koopkrachtbehoud voor iedereen is volgens de minister niet mogelijk.

De bonden lieten eerder al weten de lonen graag gekoppeld te zien aan de Consumenten Prijs Index (CPI), waardoor de prijzen automatisch worden gecompenseerd en koopkracht behouden blijft. Ook willen ze naar een minimum uurloon van 14 euro. Bij hun eis verwijzen de bonden naar de beoordeling van hun leden van het eindbod in de huidige cao: ‘Akkoord, maar de volgende loonsverhoging moet een stuk beter zijn.’ Een achteruitgang in koopkracht is voor de bonden dan ook onbespreekbaar.

Nieuwe opzet verlofregelingen
Op het gebied van verlof wil de werkgever naar een systeem waarbij werknemers zelf keuzes over hun verlof kunnen maken die bij hun persoonlijke situatie passen. Bijvoorbeeld om jaarlijks meer vakantie op te nemen, voor (mantel)zorgtaken of om te sparen voor een sabbatical of voor het pensioen (deeltijd)verlof te nemen. Om hier invulling aan te geven is volgens de minister een andere opzet en een substantieel budget aan verlofuren nodig. De bonden denken hierbij aan het overwerkverlof en compensatieverlof om een verlofsaldo op te bouwen.

Ook wil de minister afspraken maken over de integratie van het nieuwe wettelijk betaald ouderschapsverlof en de betaald ouderschapsverlofregeling uit de cao Rijk.

Roosteren
Een ander onderwerp dat terugkomt in de inzet van de werkgever betreft het roosteren. Hierbij wordt voor medewerkers in roosterorganisaties meeroosteren het leidende principe. Dit betekent dat werknemers hun diensten onderling kunnen afstemmen, binnen de kaders van de Arbeidstijdenwet. Op dit gebied wil de werkgever ook de verplichte nachtdienstontheffing omvormen naar een vrijwillige nachtdienstontheffing.

Tot slot benoemt de werkgever nog onderwerpen als inclusieve werkgever en verdere vergroening van de cao.

Bekijk hier de volledige inzetbrief van de werkgever.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

51277 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris