Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Onderhandelingen roosterstatuut Rijk gestart

13 november 2018 – De onderhandelingen over een nieuw roosterstatuut, aanpassing nachtarbeid en de toelage onregelmatige dienst (TOD) bij het Rijk zijn gestart. Dat laat FNV weten.

Blijf nu op de hoogte

49159 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het betreft onderwerpen uit de cao Rijk 2018 – 2020. Volgens FNV is de bezetting bij veel rijksorganisaties het grootste probleem. Om een nieuw roostersysteem te laten slagen is het belangrijk dat de benodigde capaciteit goed uitgerekend wordt. Hiervoor moeten de rijksonderdelen goed toegerust zijn.

FNV wil ‘stevige beschermingsmaatregelen’ om ontsporing van het roosteren te voorkomen. Dat betekent voor de bond onder meer dat er zo min mogelijk verschillen in het aantal wekelijkse werkuren moeten zijn. FNV geeft aan dat het gesprek met de werkgever op dit punt minder soepel verloopt.

De moeilijkste gesprekken volgens FNV gaan over het nachtwerk en de TOD. Als het aan de werkgever ligt, gaat de leeftijd waarop geen nachtdiensten meer gedraaid hoeven te worden, flink omhoog. Een vaste TOD om het inkomensverlies op te vangen, vindt de werkgever dan ook niet nodig. Dit zal nog tot de nodige discussie leiden, waarschuwt FNV.

Op 29 november praten bonden en werkgever verder. Dan wordt ingezoomd op het bij iedere organisatie in kaart brengen van benodigde capaciteit en feitelijke bezetting

Door: Redactie Ambtenarensalaris