Blijf nu op de hoogte

47838 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Thuiswerkvergoeding rijksambtenaren deze maand uitbetaald

3 december 2020 – Rijksambtenaren ontvangen deze maand de thuiswerkvergoeding van 363 euro netto zoals afgesproken in de cao Rijk. Het gaat om een vergoeding voor gemaakte kosten vanwege thuiswerken van 14 maart 2020 tot en met 31 december 2020.

De vergoeding geldt naar rato van het dienstverband en is gebaseerd op de door het Nibud berekende 2 euro per dag dat thuiswerken extra kost. Medewerkers die na 13 maart 2020 in dienst zijn gekomen, ontvangen ook een vergoeding naar rato over de gewerkte maanden.

De overeengekomen salarisverhoging van 0,7 procent en de eenmalige uitkering van 225 euro werden vorige maand al overgemaakt.

Bekijk het volledige onderhandelingsresultaat cao Rijk 2020 van 1 juli tot en met 31 december 2020.

Door: Redactie Ambtenarensalaris