Topambtenaren willen geen gedetailleerd regeerakkoord

30 maart 2017 – Topambtenaren van de ministeries willen dat een nieuwe coalitie niet te veel vastlegt in het regeerakkoord. Zij vinden dat daarin vooral de doelen moeten staan die het kabinet nastreeft en niet de manier waarop. Dat schrijven de secretarissen-generaal van alle ministeries vandaag in een brief aan informateur Edith Schippers. Dat meldt NRC.

Volgens de ambtenaren werden in eerdere regeerakkoorden vaak hele concrete veranderingen en wetsvoorstellen vastgelegd. Maar de “concrete uitvoering” van beleidsvoorstellen blijkt vaak moeilijker te zijn “dan vooraf werd voorzien”. De ambtenaren zijn dan ook bang dat er “afspraken worden gemaakt die later bij de uitvoering problemen geven”.

De ambtenaren zijn bereid om de onderhandelende politici tijdens de formatie te helpen. Zij kunnen de plannen op verzoek aan een ‘quick scan’ onderwerpen, een snelle toets, waarmee wordt nagegaan of die plannen haalbaar zijn.

Bezuinigingen op overheidsapparaat
In de brief vragen de topambtenaren verder om niet te veel te bezuinigen op het overheidsapparaat. Zulke bezuinigingen stonden in veel verkiezingsprogramma´s. Als er meer dan 1,5 procent wordt bezuinigd zal dat volgens hen leiden tot “merkbaar kwaliteitsverlies en minder dienstverlening”.

Interdepartementale teams
Ook willen de ambtenaren geen grootschalige reorganisatie van de verschillende ministeries. Als er plannen zijn die onder de verantwoordelijkheid van meerdere ministeries vallen, is dat volgens hen geen probleem. Volgens de ministeries zijn ambtenaren voorbereid op het werken in “interdepartementale teams”. Daarom zijn er volgens hen geen “tijdrovende en kostbare reorganisaties” nodig.

Door: Redactie Ambtenarensalaris