Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Vervolg onderhandelingen CAO Rijk

3 mei 2021 – De bonden willen komende maandag onderzoeken of de onderhandelingen voor een nieuwe cao Rijk hervat kunnen worden. Het overleg ligt sinds februari stil.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Met een loonbod van 1 procent, had het voor de bonden geen zin om verder te praten. Ze vinden het echter ook niet verantwoord om nog langer te wachten. “Als we kijken¬†naar de perikelen in Den Haag ziet het er niet naar uit dat er snel een nieuwe regering zal zijn. We vinden het niet verantwoord om te wachten tot er een nieuwe minister zit”, schrijft FNV.

Met name over vervroegd uittreden en de thuiswerkvergoeding willen de bonden snel tot afspraken komen. Vervroegd uittreden is Рonder voorwaarden Рtijdelijk mogelijk tussen 2021 en 2025. Daar moet dan wel een cao-afspraak over worden gemaakt. Hoe langer dit duurt, hoe korter men er gebruik van kan maken.

Omdat er nog steeds massaal wordt thuisgewerkt en het inmiddels mei is, vinden de bonden het belangrijk ook voor 2021 afspraken te maken over een thuiswerkvergoeding.

Of de onderhandelingen hervat gaan worden, is nog onzeker. Blijkt de werkgever bereid om op de urgente punten een serieuze afspraak te maken, dan gaan de onderhandelaars, wat de bonden betreft, weer aan tafel.

Door: Redactie Ambtenarensalaris