Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

Loonsverhoging en maximale thuiswerkvergoeding in CAO UWV 2021

10 juni 2021 – Medewerkers van het UWV krijgen er met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 1,7 procent bij, met een minimum van 60 euro. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao UWV voor 2021.

Het minimumbedrag van 60 euro is gunstig voor jongeren en medewerkers in de laagste salarisschalen. Deze medewerkers gaan er procentueel meer op vooruit. Bij een salaris vanaf 3.529 euro bedraagt het percentage 1,7 procent. Daaronder is het percentage hoger. Zo is het bij 2.824 euro 2,1 procent. “We zijn blij dat zowel jongeren als de laagstbetaalde werknemers er het komend jaar flink op vooruitgaan. De medewerkers in de laagste loonschalen verdienen vaak net iets meer dan het minimumloon. Wat ons betreft zijn de nu gemaakte afspraken een opmaat naar verdere verhoging van het minimumloon naar 14 euro bruto per uur”, aldus Etienne Haneveld, bestuurder FNV Overheid.

Eenmalige uitkering
Ook krijgen medewerkers een eenmalige uitkering van 100 euro bruto, naar rato van het dienstverband. Ook uitzendkrachten krijgen de eenmalige uitkering. Zodra de cao definitief is, wordt deze zo snel mogelijk uitgekeerd.

Thuiswerkvergoeding
Verder wordt de maandelijkse thuiswerkvergoeding verhoogd van 25 naar 43,30 euro netto, volgens de richtlijn van Nibud. Deze vergoeding geldt ook voor uitzendkrachten.

Wachtdienstregeling
De vergoedingen wachtdienstregeling worden per 1 januari 2021 met 2 procent verhoogd van 5 naar 7 en van 10 naar 12 procent.

Terugdringen flex
Een andere belangrijke afspraak is het terugdringen van het aantal flexibele medewerkers met 5 procent. Ongeveer een kwart van de medewerkers werkt flexibel. Uitzendcontracten worden omgezet naar een tijdelijk of vast contract en tijdelijke contracten worden vervangen door vaste banen.

Sociaal plan
Het sociaal plan blijft als vangnet binnen UWV bestaan en wordt ongewijzigd met een jaar verlengd tot en met 31 maart 2022.

De cao heeft een looptijd van een jaar en loopt met terugwerkende kracht van 1 januari tot en met 31 december 2021.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsresultaat cao UWV 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris