Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

3,5 procent loonsverhoging voor Waterschappen

16 september 2019 – Medewerkers bij de waterschappen gaan er komend jaar 3,5 procent op vooruit. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsresultaat voor een nieuwe cao Waterschappen 2020.

“We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om ruim voor 1 januari 2020 een mooi resultaat te bereiken voor een genormaliseerde cao inclusief een mooie salarisstijging”, vertelt Yoram Bovenkerk, onderhandelaar van FNV Overheid. Per 1 januari vallen medewerkers van de Waterschappen onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Daarom worden de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschappen (SAW) omgezet naar een cao. Deze technische omzetting betekent dat de arbeidsvoorwaarden inhoudelijk niet wijzigen. Vakbond FNV geeft aan goede afspraken te hebben gemaakt over een interne geschillenregeling en het lokale overleg met vakbonden over arbeidsvoorwaarden zoals dat in de nieuwe situatie gaat gelden.

3,5 procent loonsverhoging
In de nieuwe cao stijgen de lonen per 1 januari 2020 met 2,5 procent. Een half jaar later, per 1 juli, komt daar nog eens 1 procent bij.

Ook is afgesproken dat in 2020 wordt gestart met de uitvoering van de cao-thema’s ‘loopbaanbestendig’, ‘levenslang ontwikkelen’ en ‘waarderen van werk’.

De cao heeft een looptijd van een jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020.

Op dit moment wordt nog de laatste hand gelegd aan de tekst van het onderhandelaarsresultaat. Tussen 11 oktober en 15 november kan de achterban van bonden en werkgevers op het onderhandelaarsresultaat reageren. Als zij akkoord zijn, wordt het resultaat omgezet in een definitief akkoord.

Update oktober 2019: op de pagina Waterschap kunt u de documenten van het onderhandelaarsresultaat downloaden.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris