Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

50 euro erbij in CAO Waterschappen 2021

12 april 2021 – Waterschapsambtenaren krijgen er met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 50 euro bij. Dat is afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor 2021.

Per 1 januari 2021 gaan de salarissen en schaalbedragen met 50 euro omhoog. Dat is vooral voordelig voor medewerkers in de lagere loonschalen. Ook wordt het IKB-percentage per 1 januari met 0,5 procent verhoogd. Een tweede verhoging van het Individueel Keuzebudget met 0,5 procent volgt per 1 juli 2021. De verhogingen betekenen een gemiddelde loonsverhoging van 2,05 procent.

Thuiswerken en persoonsgebonden basisbudget (PBB)
Afgelopen najaar werden al afspraken gemaakt over structureel thuiswerken met een budget van 600 euro voor de aanschaf van middelen om thuis arbo- en ergonomisch verantwoord te kunnen werken, een vergoeding van 250 euro en een vergoeding van 3 euro netto per thuiswerkdag. Daar komt nu een verhoging van het persoonsgebonden basisbudget (PBB) bij van 5.000 naar minimaal 6.000 euro voor 5 jaar. Dit budget kan gebruikt worden voor opleiding en ontwikkeling of voor verlofsparen.

Verlofsparen
De onderhandelaars hebben ook afspraken gemaakt over verlofsparen. Medewerkers onder de 58 kunnen hiervoor per 1 januari 2021 gebruikmaken van het IKB en 50 procent van het PBB (6.000 euro voor 5 jaar). Medewerkers van 58 jaar en ouder kunnen hiervoor het IKB en volledige persoonsgebonden basisbudget gebruiken.

Aanvullend geboorteverlof volledig doorbetaald
Verder hebben de onderhandelaars afgesproken de berekeningsgrondslag voor berekening van de toelage wachtdienst te verhogen van salarisschaal 6 naar salarisschaal 9. Daarnaast wordt het salaris tijdens het aanvullend geboorteverlof aangevuld tot 100 procent.

5 mei vrij in lustrumjaren
Tot slot zijn de bonden en de vereniging Werken voor waterschappen overeengekomen dat 5 mei voortaan in lustrumjaren (2025, 2030 etc.) als feestdag telt. Dat betekent een vrije dag met behoud van salaris.

De achterban kan tot eind april op het onderhandelingsresultaat reageren. Als zij ermee instemmen, gaat de cao met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 in.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO Werken voor waterschappen 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41664 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris