Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

CAO Waterschappen 2020 definitief

20 november 2019 – De nieuwe cao voor waterschappen 2020 is definitief. De leden van de Vereniging werken voor waterschappen (Vwvw) en vakbonden hebben ingestemd met het in september bereikte onderhandelaarsresultaat.

De huidige Sectorale Arbeidsvoorwaardenregelingen Waterschapspersoneel (SAW) zijn omgezet naar een cao, conform de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) die per 1 januari van kracht wordt. De salarissen worden komend jaar twee keer verhoogd: 2,5 procent per 1 januari en 1 procent per 1 juli.

Tijdens de raadpleging zijn nog een paar fouten geconstateerd. Die worden de komende tijd gecorrigeerd waarna de definitieve tekst wordt gepubliceerd.

Bekijk hier de documenten bij het onderhandelaarsresultaat CAO Waterschappen 2020:
Beleidstekst CAO Waterschappen 2020
Visie ‘De arbeidsverhoudingen van morgen’
Arbeidsvoorwaarden

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris