Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Nieuwe CAO Waterschappen een feit

23 juli 2018 – De nieuwe cao voor de waterschappen is een feit. Na raadpleging van de achterban, blijkt het overgrote deel akkoord te gaan met het eerder bereikte onderhandelaarsresultaat.

Blijf nu op de hoogte

47294 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

In de cao zijn onder andere een stapsgewijze salarisverhoging van 7,5 procent over een periode van drie jaar en een eenmalige bonus van 500 euro afgesproken. De eerste loonsverhoging van 3,5 procent geldt met terugwerkende kracht per 1 januari 2018. Het Individueel Keuzebudget (IKB) dat volledig pensioengevend wordt, gaat per 1 januari 2019 met 0,75 procent omhoog. Vanaf april 2019 volgt een laatste salarisstap van 3,25 procent. Daarnaast krijgen alle medewerkers die op 1 januari 2018 in dienst waren een eenmalige uitkering van 500 euro, naar rato van het dienstverband.

De nieuwe cao waterschappen loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Lees hier het volledige onderhandelaarsresultaat.

Door: Redactie Ambtenarensalaris