Waterschappen meer kwijt aan lonen

Waterschappen zijn steeds meer geld kwijt aan het loon voor hun medewerkers. De totale loonsom bedraagt ongeveer 635 miljoen euro. In vergelijking met 2012 is dat een toename van 8,5 procent. Dat blijkt uit de HR-Monitor 2014 van de sector waterschappen. Net als in 2012 zit het overgrote deel, bijna 70 procent van de werknemers, in de schalen 7 tot en met 11, met een piek in schaal 10. Steeds meer medewerkers hebben de eindschaal bereikt. Eind 2014 zat 65 procent van de werknemers bij de waterschappen op het maximum, een stijging van 2 procent ten opzichte van 2012. Gemiddelde leeftijd

In totaal steeg de gemiddelde leeftijd in de sector sinds 2012 met 1,3 jaar tot 47,8 jaar. In  vergelijking met de landelijke beroepsbevolking is het aantal jonge werknemers beperkt: 11 procent is jonger dan 35 jaar, terwijl dit landelijk op 36 procent ligt.

In- en uitstroompercentage

De instroom van nieuwe medewerkers bedroeg in 2014 4,2 procent. Die bleef  daarmee nagenoeg onveranderd ten opzichte van 2012. Het uitstroompercentage – het percentage werknemers dat de organisatie verlaat – daalde in dezelfde periode van 4,7 naar 3,8 procent. Het betreft voornamelijk oudere medewerkers die met pensioen gaan.

Mannenwereld

De sector waterschappen is en blijft duidelijk een mannenwereld. Eind vorig jaar was 72  procent van alle werknemers een man. Slechts 28 procent is van het  vrouwelijke geslacht. Het aandeel vrouwen blijft daarmee onveranderd  ten opzichte van 2012. Het aantal vrouwelijke leidinggevenden nam wel toe tot 21 procent.