Blijf nu op de hoogte

47837 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Waterschapsambtenaren eisen nakoming loonsverhoging

29 juni 2017 – Morgen voeren waterschapsambtenaren actie bij de jaarvergadering van de dijkgraven. Ze willen dat de waterschappen zo snel mogelijk over de brug komen met de 1,4 procent loonsverhoging uit het loonakkoord van 2015. Dat meldt vakbond FNV.

Een wijziging in de pensioenregeling in de Loonruimteovereenkomst Publieke Sector 2015 – 2016, leverde voor alle ambtenaren een loonsverhoging van 1,4 procent op. Volgens FNV is dit geld in veel overheidssectoren inmiddels uitbetaald. Ook aan de waterschappen is dit geld ter beschikking gesteld, maar het is nog niet aan de medewerkers uitgekeerd terwijl het daar wel voor bedoeld is.

Omdat de pensioenpremies in 2016 minder zijn gedaald dan werd verwacht bij het afsluiten van het loonakkoord, is de werkgever van mening dat de waterschappers er geen recht op hebben. FNV claimt echter dat in het akkoord expliciet is afgesproken dat een eventuele premiestijging geen invloed mag hebben op de uitbetaling van de 1,4 procent.

Overigens stelt FNV dat de bestuurders van de waterschappen, zoals de dijkgraven, de afgesproken loonsverhoging wel hebben gekregen. Dat komt doordat op hen, vanuit integriteitsoverwegingen, de cao Rijk van toepassing is.

Door: Redactie Ambtenarensalaris