Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

Zelfstandige klinieken

Voor medewerkers van zelfstandige klinieken is de cao Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) van toepassing.

Gratis salarisupdates ontvangen?

48138 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisschalen

De salaristabellen zijn opgenomen in bijlage 1 van de CAO ZKN 2019 – 2020.