Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

10 procent erbij voor medewerkers UMC’s

22 december 2022 – Alle medewerkers van universitair medische centra (umc’s) krijgen er komend jaar ruim 10 procent bij. Werkgeversorganisatie NFU is onder druk van de bonden toch met een hoger bod gekomen om de cao-afspraak na te komen.

De lonen worden volgend jaar in twee stappen verhoogd. Per 1 januari 2023 gaan de salarissen met 6 procent omhoog. In november volgt een tweede verhoging van 4 procent.

Cao loonafspraak
De vakbonden overwogen vorige maand nog naar de rechter te stappen, omdat de NFU volgens hen weigerde om de cao-afspraak over de loonsverhoging voor 2023 na te komen. In de cao UMC is vastgelegd dat de salarisverhoging voor 2023 minimaal het percentage is dat is afgeleid van de CPI (consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022. Dat was 11,3 procent. De NFU liet daarop al weten dat niet te kunnen betalen en deed een beroep op de in hetzelfde artikel in de cao vastgelegde afspraak dat partijen in goed onderling overleg bekijken hoe eventuele knelpunten opgelost kunnen worden. 

Inflatiecompensatie
De loonsverhoging van 10 procent betekent dat de bonden akkoord gaan met een lager percentage dan in de cao afgesproken. Een gang naar de rechter zou het proces alleen maar meer vertragen waardoor medewerkers nog langer moeten wachten op compensatie voor de huidige dure tijden. Met de nieuwe loonafspraak wordt een deel van het koopkrachtverlies op korte termijn goedgemaakt. Om de cao-afspraak niet los te laten, verwachten de bonden wel dat de werkgevers er bij de volgende cao-afspraken alles aan zullen doen om de inflatie te compenseren.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

49471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris