Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

10,5 procent meer salaris voor huisartsen in loondienst

10 juli 2024 – Alle huisartsen in loondienst, zowel de huisartsen in dienst van een huisarts als huisartsen die elders in dienst zijn, krijgen er de komende tijd 10,5 procent salaris bij. Dat is afgesproken in het onderhandelingsresultaat voor één cao voor huisartsen in loondienst met een looptijd van 1 augustus 2024 tot 1 oktober 2025.

Eén cao voor alle huisartsen in loondienst
Na een intensief traject hebben de Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband (LAD), de Landelijke Huisartsenvereniging en InEen vandaag een onderhandelingsresultaat bereikt voor één cao voor alle huisartsen in loondienst. Een traject waar al jaren over wordt gesproken en waarvoor in 2022 de eerste stap werd gezet.

Oude cao’s geharmoniseerd
In de nieuwe cao zijn de huidige cao huisarts in dienst bij een huisarts (hidha) en de Arbeidsvoorwaardenregeling Huisartsen in Gezondheidscentra (AHG) die al sinds 1 maart 2019 is beëindigd zo veel mogelijk geharmoniseerd. Daarmee krijgen huisartsen die voorheen onder de AHG vielen na jaren weer een actuele cao.

Twee functieprofielen
De nieuwe cao kent twee functieprofielen: de praktijkhouder dienstverband (PD) en de huisarts dienstverband (HD).

Salaris en eindejaarsuitkering
De salarissen gaan gedurende de looptijd van de cao met 10,5 procent omhoog. De eerste 5 procent wordt komende maand aan de salarissen toegevoegd. Per 1 april 2025 komt er 3,5 procent bij. Tot slot wordt nog dit jaar de eindejaarsuitkering met 3 procent verhoogd, waarvan 2 procent structureel en 1 procent eenmalig. De eindejaarsuitkering is voor hidha’s en overige huisartsen in loondienst gelijkgetrokken en is voor iedereen vastgesteld op 3 procent. Dat betekent voor de praktijkhouder dienstverband een verlaging, maar dit verschil wordt goedgemaakt door verhoging van het salaris. De onderhandelaars willen de eindejaarsuitkering de komende jaren verhogen naar een volledige dertiende maand (8,33 procent).

Blijvende verschillen
Naast harmonisering van arbeidsvoorwaarden zijn er ook verschillen die blijven bestaan. Het gaat dan onder andere om de verschillen tussen de leeftijdsdagen en het aantal vakantiedagen van de praktijkhouder dienstverband en die van de huisarts dienstverband. Ook de huidige pensioenregelingen blijven vooralsnog bestaan.

Maatwerkmogelijkheden
De nieuwe cao biedt maatwerkmogelijkheden om zo veel mogelijk aan te sluiten bij de persoonlijke omstandigheden van huisartsen in loondienst. Zo kunnen er individuele afspraken worden gemaakt over arbeidstijden en kan er een aanvullende toeslag worden afgesproken voor een individuele huisarts. Ook bevat de cao instrumenten om ervaren werkdruk vroegtijdig bespreekbaar te maken.

Alle gemaakte afspraken zijn na te lezen in het onderhandelingsresultaat CAO Huisartsen in loondienst 2024 – 2025. De volledige cao-tekst is half augustus beschikbaar en wordt vervolgens voor akkoord aan de achterbannen voorgelegd.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41772 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris