Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

4 procent meer salaris voor apothekers in dienstverband

8 juli 2024 – Er is een onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao voor apothekers in dienstverband. Dankzij het akkoord gaan de salarissen van apothekers die in loondienst werken deze maand met 4 procent omhoog. Ook krijgen apothekers in dienstverband voortaan een eindejaarsuitkering van 1 procent van het bruto jaarsalaris.

Salaris en eindejaarsuitkering
In de nieuwe cao, met een looptijd van 1 maart 2024 tot 1 maart 2024, worden de lonen per 1 juli 2024 met 4 procent verhoogd. Daarnaast wordt een eindejaarsuitkering geïntroduceerd. Deze bedraagt 1 procent van het ontvangen bruto jaarsalaris. De eindejaarsuitkering wordt jaarlijks in december uitgekeerd, voor het eerst in december dit jaar.

Verhoging reiskostenvergoeding
Een andere afspraak betreft de verhoging van de reiskostenvergoeding naar het fiscaal toelaatbare bedrag van 23 cent per kilometer per 1 juli 2024.

Uitbreiding vakantiedagen
Vanaf 1 januari 2025 wordt het bovenwettelijke vakantiedagen met één dag uitgebreid. Hiermee komt het totaal aantal verlofdagen op 28 dagen bij een voltijd dienstverband. Voor apothekers die in deeltijd werken, geldt een verhoging naar rato.

Werkgever draagt bij aan betaald geboorteverlof
Iedere medewerker heeft wettelijk recht op één week doorbetaald geboorteverlof als de partner is bevallen van een kind. Na die week mag de medewerker op basis van de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) nog vijf weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Het gaat hier om maximaal vijf keer het aantal werkuren per week van de medewerker. Dit aanvullend geboorteverlof wordt door het UWV voor 70 procent doorbetaald. Vanaf 1 juli 2024 vult de werkgever de doorbetaling met 15 procent aan.

Indexatie dienstenvergoeding
Omdat indexatie al een tijd is uitgebleven, wordt de dienstenvergoeding per 1 juli 2024 met 14 procent geïndexeerd. Ook is afgesproken dat de bedragen in de toekomst worden geïndexeerd met de algemene salarisaanpassingen.

Alle gemaakte afspraken vindt u in het volledige onderhandelaarsakkoord cao apothekers in dienstverband 2024 – 2025.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

41773 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris