Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

7 tot 9 procent erbij voor GGZ-medewerkers

21 december 2021 – Medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg gaan er de komende drie jaar 7 tot 9 procent in salaris op vooruit. Dat hebben de bonden afgesproken met werkgeversvereniging de Nederlandse ggz in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao.

Afhankelijk van de functie en of iemand onregelmatige diensten draait, krijgen werknemers in de periode 2022 tot en met 2024 7 tot 9 procent salarisverhoging. De lonen gaan jaarlijks structureel met 2 procent omhoog, met een minimum van 60 euro op fulltime basis. De onderste periodiek uit de schalen voor de middengroepen (FWG 35-65) verdwijnt en aan het einde van de schaal komt er een periodiek bij. Dat komt voor deze groepen neer op 2 procent extra loon. Ook gaat de onregelmatigheidstoeslag omhoog. De verhoging van de salarissen en toeslagen kan hiermee oplopen tot 9 procent.

Thuiswerkvergoeding en reiskosten
Daarnaast ontvangen werknemers per 1 januari 2022 een thuiswerkvergoeding van 2 euro per gewerkte thuiswerkdag. Op deze dagen vervalt de reiskostenvergoeding. De eigen bijdrage voor woon-werkverkeer wordt gehalveerd naar 14 euro netto.

Balansbudget
Ook zijn er afspraken gemaakt over een balansbudget van 500 euro per jaar voor alle leeftijdsgroepen. Dit kan worden gebruikt voor opleidingen, verlof of als extra salaris worden uitbetaald. Dit budget geldt naar rato van het dienstverband.

Bereikbaarheidsdiensten en verschoven diensten
De aanvullende vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten wordt verdubbeld. Wanneer een werknemer tijdens een bereikbaarheidsdienst in de nacht meer dan twee uur heeft gewerkt, heeft hij recht op ten minste acht uur onafgebroken rust. Deze uren worden als werkuren doorbetaald. Bij een oproep voor een verschoven dienst of een extra dienst binnen 48 uur, krijgen werknemers naast het uurloon een vergoeding op basis van de regeling overwerk. Nu ligt die grens nog bij 24 uur.

Opleiden en ontwikkelen
De ggz wil opleiden aantrekkelijker maken. Daarom krijgen coassistenten tijdens hun opleiding onder voorwaarden een bruto onkostenvergoeding van 100 euro per maand. Deze regeling geldt voor coschappen die starten vanaf september 2022. Ook willen de cao-partijen onderzoeken welk kwaliteitsregister een positieve invloed op de beroepsuitoefening heeft.

Generatieregeling
Medewerkers met een belastende functie kunnen onder voorwaarden vanaf vier jaar voor hun AOW-gerechtigde leeftijd deelnemen aan de 80/90/100-regeling. Het gaat om medewerkers met een direct cliëntgebonden functie in de begeleiding, verzorging, verpleging of behandeling of een functie in de beveiliging en schoonmaak. Bij gebruik van deze regeling wordt het aantal werkuren teruggebracht naar 80 procent. Hiervoor ontvangt de werknemer 90 procent van het oorspronkelijke loon, maar blijft de medewerker pensioen opbouwen over de oorspronkelijke arbeidsduur van 100 procent, tenzij de werknemer voortaan pensioen wil opbouwen over de formele arbeidsduur.

De nieuwe cao loopt van 1 december 2021 tot en met 31 december 2024.

Als de achterban met het akkoord instemt, wordt de cao definitief.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris