Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

8 procent erbij in nieuwe CAO Jeugdzorg

12 april 2022 – Medewerkers in de jeugdzorg krijgen er over een periode van drie jaar 8 procent bij. Ook ontvangen ze een eenmalige uitkering van 250 euro en kunnen ze plaats- en tijdonafhankelijk werken. Dat hebben bonden en werkgevers afgesproken in het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao.

Onlangs kwamen de onderhandelaars weer bij elkaar nadat het overleg al maanden plat lag. De bonden lieten toen al weten dat het loonbod van de werkgever een opening bood om weer met elkaar in gesprek te gaan.

Salaris en eenmalige uitkering
Als de achterban met het onderhandelaarsakkoord instemt, gaan de lonen in 3 stappen omhoog: 2 procent per 1 januari 2021, 3 procent per 1 januari 2022 en nog eens 3 procent per 1 januari 2023. De salarisverhoging over 2021 is van toepassing op iedereen die in 2021 onder de cao jeugdzorg werkzaam was.

In juli 2022 ontvangen alle medewerkers die op 1 januari 2022 in dienst waren een eenmalige uitkering van 250 euro bruto.

Voor stagiairs gaat de vergoeding omhoog van 250 naar 400 euro per maand.

Hybride werken
De nieuwe cao bevat ook afspraken over hybride werken. In overleg tussen medewerker en leidinggevende kan onder andere gekozen worden voor thuiswerken. Hiervoor ontvangt de medewerker per thuiswerkdag een netto thuiswerkvergoeding volgens de dan geldende Nibud norm.

Betaald ouderschapsverlof
Vanaf augustus 2022 hebben werkende ouders recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof tegen 70 procent van hun salaris. Daarom wordt artikel 9.7.1 over betaald ouderschapsverlof per 2 augustus (of zoveel later als de wet Betaald Ouderschapsverlof in werking treedt) vervangen door de bepalingen in hoofdstuk 6 van de Wet Arbeid en Zorg (WAZO).

Overige afspraken
Verder willen de onderhandelaars onder meer een individueel keuzebudget (IKB) invoeren om medewerkers meer keuzes te geven in het gebruiken van bepaalde arbeidsvoorwaarden en vervalt de verhuisverplichting.

Alle gemaakte afspraken gelden per 1 juli 2022 tenzij anders in het akkoord is aangegeven.

Bekijk hier alle gemaakte afspraken in het volledige onderhandelaarsakkoord cao jeugdzorg 2021 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris