Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

8,3 procent loonsverhoging voor medewerkers GGZ

8 juli 2019 – Medewerkers in de GGZ krijgen er de komende 2,5 jaar 8,38 procent bij. Dat hebben bonden en GGZ Nederland afgesproken in het nieuwe cao-akkoord. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over opleiding en ontwikkeling en werkdruk.

Blijf nu op de hoogte

47941 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salarisstappen
De salarissen gaan in drie stappen omhoog: 3 procent per 1 oktober 2019, 3 procent per 1 augustus 2020 en 2,1 procent per 1 juni 2021. Daarnaast ontvangen medewerkers in november 2021 een eenmalige uitkering van 500 euro, op basis van een fulltime dienstverband. “Dit levert een GGZ-medewerker met een gemiddeld loon een loonsverhoging van 9,6 procent over 2,5 jaar op”, schrijft FNV Zorg & Welzijn. Ook leerlingen gaan er op vooruit door een verhoging van de startsalarissen, met gemiddeld 7 procent.

E-learning onder werktijd
Naast een hoger loon, wordt er ook geïnvesteerd in de opleiding en ontwikkeling van medewerkers. Het volgen van een e-learning module kan voortaan onder werktijd. Wil iemand een tweede opleiding volgen, dan wordt het salaris niet langer ‘bevroren’.

Herstelverlof en slaapdiensten
Verder is er aandacht voor werkdruk met betere begeleiding van zieke medewerkers. Medewerkers op afdelingen met zeer intensieve zorg, zoals forensische psychiatrie en op de hoog en intensive care (HIC) krijgen 16 uur extra herstelverlof. En vanaf 57 jaar zijn slaapdiensten niet meer verplicht.

Inspraak medisch specialisten
De Landelijke vereniging van Artsen in Dienstverband noemt als belangrijke mijlpaal nog dat de inspraak van medisch specialisten in de cao wordt verankerd.

Als de achterban akkoord gaat, wordt het akkoord omgezet in een definitieve cao met een looptijd van 1 juni 2019 tot en met 30 november 2021.

Bekijk hier alle gemaakte afspraken in het onderhandelaarsakkoord cao GGZ 2019 – 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris