Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

Aanvullende afspraken CAO UMC 2022 – 2023

28 april 2022 – Na het bereiken van een akkoord voor een nieuwe cao umc, hebben de onderhandelaars nog aanvullende afspraken gemaakt over de nieuwe salarisschalen voor de middengroepen, het minimum uurloon en de rusttijd na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst. Ook wordt er nog een regeling opgenomen om eerder te kunnen stoppen met werken.

Ongelijkheid salarisschalen middengroepen opgeheven
In de cao umc 2022 – 2023 is afgesproken dat medewerkers in de middengroepen eigen salarisschalen krijgen. Het gaat daarbij om de schalen 7 tot en met 10 in de functiegroepen Verzorging en Verpleging, Klinisch (mede)behandelen, Klinisch ondersteunen, Analytisch personeel en doktersassistenten en verzorgenden in de directe patiëntenzorg. Omdat dit in sommige gevallen tot ongelijkheid leidt, zijn ook de tandartsassistenten en leidinggevenden met 50 procent of meer klinische taken aan de middengroepen toegevoegd. Voor wie de nieuwe salarisschalen exact van toepassing zijn, is vermeld in bijlage N van de cao (pagina 142/143).

Minimumloon ook voor leerlingen
Ook is in het akkoord voor de cao afgesproken dat het minimum uurloon per 1 januari 2022 14 euro bedraagt. Werkgeversvereniging NFU wilde dit minimumloon aanvankelijk niet aan alle vakvolwassen medewerkers toekennen, zoals leerlingen. Uiteindelijk hebben de onderhandelaars ook hier alsnog overeenstemming over bereikt en geldt het minimum uurloon van 14 euro per 1 januari 2022 ook voor leerlingen vanaf 21 jaar.

Rusttijd na nachtdienst
Na een bereikbaarheids- of aanwezigheidsdienst hebben medewerkers recht op ten minste 8 uur rust als de medewerker tussen 00.00 uur en 06.00 uur ten minste twee keer op een gehoor heeft gegeven aan een oproep of meer dan 2 uur heeft gewerkt. Die afspraak hebben de bonden na het bereiken van het cao-akkoord alsnog met de NFU gemaakt. Deze rusturen tellen als arbeidsuren mee voor de jaarurennorm en hoeven niet op een ander moment ingehaald te worden. De volledige regeling is opgenomen in artikel 6.2.4. op pagina 51.

RVU
Medewerkers met een zwaar beroep mogen per 1 november 2022 drie jaar voor hun pensioengerechtigde leeftijd stoppen met werken. Hiervoor wordt een RVU-regeling in de cao opgenomen. De gesprekken hierover starten op korte termijn.

Naast bovenstaande onderwerpen zijn in de cao afgesproken opgenomen over:

  • Scholing en ontwikkeling
  • Vitaliteit en werkgelegenheid
  • Generatiebeleid
  • Fuwavas

Bekijk hier de volledige CAO UMC 2022 – 2023 incl. salarisschalen.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50471 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris