Als eerste op de hoogte

48506 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Afgesproken salarisverhoging UMC’s 2023 op de helling

6 oktober 2022 – Een salarisverhoging van minimaal de consumentenprijsindex (CPI) zoals afgesproken in de cao UMC 2022 – 2023 lijkt er voor 2023 niet in te zitten, bleek afgelopen dinsdag tijdens overleg tussen de bonden en de NFU.

In de eind vorig jaar afgesloten cao is afgesproken dat de collectieve salarisverhoging voor 2023 minimaal de CPI-afgeleid 2022 (de consumentenprijsindex) volgens de Prinsjesdagraming 2022 bedraagt. De NFU geeft echter diverse redenen waarom de umc’s niet aan deze salarisstijging kunnen voldoen. Zo zouden de umc’s door de onvoorzien grote prijsstijgingen in de knel komen als zij de salarissen komend jaar conform de cao zouden verhogen. De bonden houden echter vast aan de gemaakte afspraken.

Naast de afspraak om de salarissen volgens de CPI 2022 te verhogen, is in de cao vastgelegd dat partijen in goed onderling overleg bekijken hoe eventuele knelpunten opgelost kunnen worden. De NFU beroept zich nu op deze knelpunten en wil vanuit goed werkgeverschap met de bonden overleggen over tegemoetkoming in de gestegen kosten en de koopkracht.

Binnenkort praten de NFU en de bonden verder.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

48506 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris