Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) 2021 definitief

13 april 2021 – Het principeakkoord voor een nieuwe Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) is door een overgrote meerderheid goedgekeurd. Daarmee wordt het AMS voor 2021 definitief.

Blijf nu op de hoogte

47113 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Afspraken verduidelijkt en verbeterd
Gezond en veilig werken was een belangrijk onderwerp. De afspraken daarover zijn verduidelijkt en verbeterd, bijvoorbeeld over de te leveren zorg in relatie tot de formatie. Ook de afspraken over de maximale arbeidsduur zijn verduidelijkt. Zo mag de 55 uur als incidentele uitloop van het maximaal aantal werkuren in een week geen gemiddelde meer zijn, moet moet dit incidenteel zijn. Daarnaast kunnen medisch specialisten kunnen vanaf hun zestigste het aantal diensten in de nacht afbouwen en worden ze beter betrokken bij de contractonderhandelingen met zorgverzekeraars.

Betaalbaarheid afbouwregeling
Bij een aantal medisch specialisten leefden nog wel vragen over de betaalbaarheid van de afbouwregeling voor diensten in de nacht, en de gevolgen daarvan voor de rest van de vakgroep. LAD- en Federatie Medisch Specialisten-onderhandelaar Jan Willem Le Febre laat hierop weten dat de regeling diverse waarborgen voor de continuïteit van zorg en een gezond rooster voor de hele vakgroep kent”. De afbouw van diensten in de nacht door een medisch specialist vindt geleidelijk plaats over een periode van vijf jaar. Dat geeft ziekenhuizen de tijd hierop in te spelen. Daarnaast moet de raad van bestuur de nodige maatregelen treffen om de consequenties op te vangen.

Volgens Le Febre was de betaalbaarheid van de afbouwregeling  tijdens de onderhandelingen een belangrijk speerpunt. Toch worden er geen problemen verwacht, omdat men denkt dat de kosten zullen meevallen door onder andere lagere verzuimkosten.

Bekijk hier het volledige principeakkoord AMS 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris