Bijna dubbel salaris voor medewerkers Huisartsenzorg

11 december 2017 – Medewerkers in de huisartsenzorg krijgen deze maand naast hun salaris en 6 procent eindejaarsuitkering een extra uitkering van 0,5 procent. Dat is afgesproken in de cao Huisartsenzorg die sinds 1 maart dit jaar van kracht is.

Blijf nu op de hoogte

27347 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Het gaat om de eenmalige uitkering zoals vermeld in de cao. De uitkering wordt berekend over het door de werknemer in de voorgaande 12 maanden ontvangen basissalaris inclusief de persoonlijke toeslag, onregelmatigheidstoeslag (ORT), ANW- en vakantietoeslag, plus de vergoedingen voor overuren (inclusief toeslag) en meeruren die de werknemer over die periode heeft
ontvangen.

Naast de eenmalige uitkering, wordt deze maand ook de eindejaarsuitkering van 6 procent uitbetaald. Deze kent de zelfde berekeningsgrondslag.

Door: Redactie Ambtenarensalaris