Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

Meer informatie

CAO Ambulancezorg 2020 – 2021 goedgekeurd

17 juni 2020 – De achterbannen van bonden en Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben ingestemd met het vorige maand bereikte onderhandelaarsakkoord voor de cao ambulancezorg 2020 – 2021. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Blijf nu op de hoogte

47609 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs)

Gratis Salarisupdates

Salaris en onregelmatigheidstoeslag
De cao, lopend van 1 januari 2020 tot 1 juli 2021, kent twee salarisverhogingen: 5 procent per 1 januari 2020 en 3 procent per 1 januari 2021. Ook ontvangen ambulancemedewerkers over 2019 een eenmalige uitkering van 1.200 euro (bruto) naar rato van het dienstverband. Daarnaast wordt per 1 oktober 2020 de ort-regeling van de cao ziekenhuizen overgenomen. Bij een voltijd brutosalaris van minimaal 2.729 euro betekent dat dat u er op vooruitgaat. Bij een lager inkomen geldt een overgangsregeling van drie jaar om eventuele negatieve financiële gevolgen te compenseren.

Invoering FWG
Het protocol voor functiewaardering FWG wordt in de cao opgenomen. Binnenkort start de implementatie. Medewerkers behouden hun salaris en oude salarisperspectief. Bij een hogere indeling wordt de medewerker met terugwerkende kracht per 1 januari 2020 ingeschaald in het naast hogere bedrag in de nieuwe schaal.

Verplichte PAM wordt vrijwillige PMO
De verplichte Periodieke Arbeidsgezondheidskundige Monitor (PAM) wordt per 1 januari 2021 vervangen door een vrijwillig Periodiek Medisch
Onderzoek (PMO).

Uitwerking overige afspraken
Deze week starten de gesprekken over de verdere uitwerking van de generatieregeling per 1 september 2020, het extra verlofsparen per 1 januari 2021 en een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken per 1 juli 2021.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord CAO Ambulancezorg 2020 – 2021.

Door: Redactie Ambtenarensalaris