Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente van Nederland geld lenen bij Ambtenarenlening.

CAO Apothekers in dienstverband 2021 – 2022 definitief

23 september 2021 – Met een ruime meerderheid hebben de leden van Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) ingestemd met de nieuwe cao apothekers in dienstverband. Daarmee is de nieuwe cao een feit.

Met het definitief worden van de nieuwe cao gaan de salarissen vanaf deze maand omhoog met 2,25 procent en per 1 januari 2022 met 0,5 procent. In december volgt een incidentele uitkering van 1 procent over de bruto maandsalarissen van januari tot december 2021 inclusief vakantiegeld, bij de werkgever waar de apotheker per 1 december 2021 in dienst is. De pensioenpremie wordt voortaan 50/50 verdeeld tussen werkgever en werknemer. Door de verhoging van de brutosalarissen heeft die verdeling geen invloed op de nettosalarissen.

In de nieuwe cao zijn verder onder meer een collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering en een ruimer budget voor functiegebonden kosten (van 3.255 naar 3.500 euro) afgesproken.

De nieuwe en gemoderniseerde cao vervangt de cao apothekers in dienstverband 2017 en loopt van 1 september 2021 tot 1 juli 2022.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2021 Ambtenarensalaris