Cao Gezondheidscentra: geef uw input

7 november 2017 – Eind deze maand starten de onderhandelingen voor een nieuwe cao Gezondheidscentra. Ter voorbereiding peilt vakbond FNV de behoeften van de medewerkers in de sector.

Naast een salarisverhoging van 3,5 procent, wil FNV zich inzetten voor afspraken over een generatiepact, scholing en ontwikkeling, mantelzorg en een lagere werkdruk. Met 3,5 procent meer salaris wil FNV dat alle medewerkers er minimaal duizend euro per jaar op vooruit gaan.

Valt uw werk onder de cao Gezondheidscentra, dan kunt u de vragenlijst invullen tot en met 20 november.

Door: Redactie Ambtenarensalaris