Bij Ambtenarenlening kunnen ambtenaren geld lenen tegen de laagste rente. Bijvoorbeeld voor een verbouwing of een auto.

CAO Hidha 2022 – 2024 definitief

29 september 2022 – Zowel de achterban van de LHV als de bonden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao hidha en de concept functiebeschrijving voor de hidha en addendum. Daarom is de cao nu definitief en gaat deze met terugwerkende kracht in per 1 augustus 2022.

Salaris en eindejaarsuitkering
In de nieuwe cao gaan de lonen per 1 oktober 2022 met 2,5 procent omhoog. Ook wordt er komende maand een structurele verhoging van 0,3 procent aan de salarissen toegevoegd, ter compensatie van de eerder verhoogde SPH-pensioenpremie. Volgend jaar oktober volgt een tweede salarisverhoging van 1 procent. Tot slot wordt per 1 oktober 2022 aan het loongebouw een extra, negende, trede toegevoegd.

Naast een hoger salaris, kunnen hidha’s een hogere eindejaarsuitkering tegemoet zien. Die stijgt dit jaar namelijk met 0,2 procent en in 2023 nog eens met 0,5 procent.

Duurzame inzetbaarheid
Werknemers komen jaarlijks in aanmerking voor een Duurzaam Inzetbaarheid Budget van 250 euro (naar rato van het dienstverband).

Overwerkvergoeding
De periode om in aanmerking te komen voor overwerkvergoeding gaat van 13 naar 8 weken. Deze vergoeding wordt uitbetaald bij minimaal 10 procent overwerk. wordt aangepast van 13 naar 8 weken. Wie zwanger is kan na de derde maand niet meer verplicht worden tot overwerk.

Functiebeschrijving hidha
In het onderhandelaarsakkoord is ook de concept functiebeschrijving hidha en concept addendum opgenomen naar aanleiding van de behoefte aan een goede basisfunctiebeschrijving en een beschrijving van de extra taken.

De cao hidha loopt tot 30 april 2024. Binnenkort komt de definitieve cao-tekst beschikbaar.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao hidha 2022 – 2024.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Als eerste op de hoogte

50332 ambtenaren ontvangen al updates over de ontwikkelingen rondom hun salaris. (Ook voor onderwijs en zorg)

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2024 Ambtenarensalaris