Ambtenaren kunnen tegen de laagste rente geld lenen bij Ambtenarenlening.

CAO Jeugdzorg 2021 – 2023 definitief

16 mei 2022 – Met een overgrote meerderheid hebben vakbondsleden en de achterban van Jeugdzorg Nederland ingestemd met het onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe cao jeugdzorg. Daarmee is er na een langdurig en intensief proces eindelijk een nieuwe cao. De cao kent drie salarisverhogingen en loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023.

Gedurende de looptijd van de cao gaan de lonen in 3 stappen omhoog. De eerste twee verhogingen gelden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021 (2 procent) en 1 januari 2022 (3 procent). Komende januari komt daar nog eens 3 procent bij. De salarisverhoging over 2021 geldt voor iedereen die in 2021 onder de cao jeugdzorg werkte. Ook stagiairs gaan er op vooruit met een stagevergoeding die van 250 naar 400 euro per maand gaat.

Naast de salarisverhogingen, ontvangen alle medewerkers die op 1 januari 2022 in dienst waren, in juli een eenmalige uitkering van 250 euro bruto.

In de nieuwe cao krijgen medewerkers ook de mogelijkheid om thuis te werken tegen betaling van een thuiswerkvergoeding volgens de dan geldende Nibud norm.

Andere afspraken betreffen onder andere een verhoging van de kilometervergoeding voor zakelijke reizen naar 39 cent en een generatieregeling (80%-90%-100%) om de oudere werknemer tot het einde van de loopbaan duurzaam inzetbaar te houden en ruimte te geven voor de instroom van nieuwe (jongere) werknemers.

Bekijk hier het volledige onderhandelaarsakkoord cao jeugdzorg 2021 – 2023.

Door: Redactie Ambtenarensalaris

Deel dit bericht

Nieuws


Volg ons


Overige informatie


Copyright © 2022 Ambtenarensalaris